Content1 | col2

Om Grenland Rail AS

Grenland Rail ble startet med utgangspunkt i behovet for trekkraft til bedriften Miljø og Veiservice AS.

Grenland Rail ble startet med utgangspunkt i behovet for trekkraft til bedriften Miljø og Veiservice AS. Etter hvert utviklet virksomheten seg til også ta på seg transportoppdrag av godsvogner og utstyr for jernbaneverket. I 2012 fikk bedriften egen lisens for godstransport på deler av det norske jernbanenettet. I 2014 ble lisensen utvidet til å inkludere hele jernbanenettet samt tillatelse til transport av farlig gods. Lisensen ble fornyet i slutten av 2017 med nye 5 år.


Virksomheten har i dag 14 lokomotiver og om lag 40 ansatte.

Hovedkontoret ligger i Skien og verksted i Drammen.

   
   
   
   
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS