Content1 | col2

Om Grenland Rail AS

Grenland Rail ble startet med utgangspunkt i behovet for trekkraft til bedriften Miljø og Veiservice AS. Grenland Rail ble startet med utgangspunkt i behovet for trekkraft til bedriften Miljø og Veiservice AS. Etter hvert utviklet virksomheten seg til også ta på seg transportoppdrag av godsvogner og utstyr for jernbaneverket. I 2012 fikk bedriften egen lisens for godstransport på deler av det norske jernbanenettet. I 2014 ble lisensen utvidet til å inkludere hele jernbanenettet samt tillatelse til transport av farlig gods.

Virksomheten har i dag 10 lokomotiver og om lag 35 ansatte.

Hovedkontoret ligger i Skien og verksted i Drammen.

Grenland Rail AS er et privat aksjeselskap, de største aksjonærene er:
Ernst Invest AS 65aksjer 
Heimon Winkelman  26 aksjer 
Terje Wold (daglig leder)         14 aksjer 
Rail Logistics Norway AS  11 aksjer 
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS