Content1 | col2

Om Grenland Rail AS

Grenland Rail er en organisasjon i vekst. I dag består organisasjonen av 21 lokomotiver og om lag 80 ansatte. Vårt hovedkontor er lokalisert i Skien. Men vi har også en prosjektavdeling i Holmestrand samt verksted, lager og garasje i Kongsberg.

Vi er en lettbent organisasjon som har fokus på å etterstrebe fleksibilitet i bransjen. Vi er løsningsorienterte ovenfor våre kunder. Vår lokalkunnskap og kjennskap til infrastruktur muliggjør skreddersøm. Og vi har høyt fokus på å ha kort responstid fra forespørsel til oppdraget blir satt ut i produksjon.

 

Grenland Rail ble startet med utgangspunkt i behovet for trekkraft til bedriften Miljø og Veiservice AS i 2005. Deretter har bedriftens vokst seg gradvis større.
- I 2012 fikk bedriften egen lisens for godstransport på deler av det norske jernbanenettet.
- I 2014 ble lisensen utvidet til å inkludere hele jernbanenettet samt tillatelse til transport av farlig gods.
- I slutten av 2018 ble lisensen endret fra lite foretak til mellomstort foretak. Samtidig ble transportvolum endret fra mindre enn til større enn 500 million   tonnkilometer per år.


   
   
   
   
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS